ART LAW - prawo rynków sztuki, wsparcie podmiotów aktywnych na rynkach sztuki, Warszawa - Oferta nr 146849 - Oferteo.pl

ART LAW - prawo rynków sztuki, wsparcie podmiotów aktywnych na rynkach sztuki


Cena brutto: 0.00 PLN
do uzgodnienia

Kancelaria współpracuje z galeriami sztuki i wspiera artystów już na etapie edukacji i rozwoju roztaczając nad nimi opiekę. Działając na rynku sztuki pomagamy także innym uczestnikom rynku i prowadzimy także działalność edukacyjną.

Kancelaria otwarta jest na młodych, utalentowanych artystów i wspieranie profesjonalizacji rynku sztuki, w tym na nawiązywanie współpracy bezpośrednio z artystami, galeriami, uczelniami artystycznymi i muzeami. Mamy nadzieję, że nasz wkład w ten piękny świat sztuki pozwoli na spełnienie przynajmniej niektórych marzeń artystycznych oraz przyczyni się do profesjonalizacji rynku sztuki w Polsce.

Adwokat Tomasz Wiliński uczestniczy w większości wydarzeń związanych z rynkiem sztuki w Europie i regularnie organizuje warsztaty i szkolenia prawnicze dla uczestników rynku sztuki. Jest także uczestnikiem sympozjów i konferencji na temat rynku sztuki. Podczas konferencji organizowanej przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji w Klubie Bankowca pt. „Sukces Sztuki 2017” reprezentując Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie wygłosił referat nt. „Samoregulacja czy reglamentacja, czyli jakiego prawa potrzebuje polski rynek dzieł sztuki?”. Prywatnie adwokat Tomasz Wiliński jest inwestorem i kolekcjonerem na rynku sztuki, numizmatów, filatelistyki i pamiątek sportowych.

Inwestowanie w sztukę w ostatnim czasie stało się często wybieranym sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Nie jest bowiem obarczony takim ryzykiem jak gra na giełdzie, ale jednocześnie nie wymaga inwestowania zawrotnych kwot. Jest bezpieczną lokatą kapitału i jedną z form mecenatu artystycznego. Może obejmować inwestycje w uznanych artystów, w kolekcje międzypokoleniowe, ale także w „młodą sztukę”.

Inwestowanie, kolekcjonowanie, mecenat oraz budowanie wizerunku w obszarze sztuki wymaga profesjonalnego wsparcia, analiz, dostępu do rynku sztuki i umiejętności poruszania się po nim.

Kancelaria doradza i wspiera w zakresie:

Bieżącej obsługi prawnej uczestników rynku sztuki (domów aukcyjnych, galerii, muzeów, marszandów, antykwariuszy etc.)
Droit de suit
Prawa „muzealnego”
Komisowego rynku dzieł sztuki (art rental)
Integralności dzieł sztuki
Atrybucji dzieł sztuki
Prawa autorskiego
Badania proweniencji
Własności dzieła sztuki
Dzieł osieroconych
Aukcji dzieł sztuki
Ekspertyz dzieł sztuki
Opinii prawnych dotyczących zabytków
Prawa podatkowego na rynku sztuki
Prawa ubezpieczeniowego na rynku sztuki
Wywozu dzieł sztuki za granicę
Wwozu dzieł sztuki do Polski
Inwestowania w rynek sztuki
Budowy kolekcji prywatnych
Analiz prawnych dotyczących dziedzictwa narodowego
Analizy pozycji rynkowej artysty i potencjału inwestycyjnego dzieł sztuki
Mecenatu wspierającego artystów

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 28